Werkgelegenheidsonderzoek 2017
(peildatum 1 januari 2017)

 

Geachte heer/mevrouw,
 
Op de volgende pagina's kunt u de vragenlijst met betrekking tot het Werkgelegenheidsonderzoek 2017 van Etil invullen.

De vragenlijst bestaat uit een viertal onderwerpen, waarbij ingegaan wordt op:
 
1. Adresgegevens
2. Aantal werkzame personen
3. Oppervlaktegegevens
4. Naam eigenaar/directeur/vestigingsmanager

De nummering zoals aangegeven in deze elektronische enquête kan afwijken van de nummering zoals op het enquête-formulier. De vragen zelf zijn echter geheel in overeenstemming met de vragen op het formulier.


Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking.